کمپین تیرگان ۱۴۰۳

یک راهکار شاهکار
یک راهکار اساسی

ارسال اسناد و مدارک شما از تمام نقاط جهان به ایران

1,500,000 تومان(با احتساب ارزش افزوده)

از مبدا امارات به مقصد ایران

750,000 تومان(با احتساب ارزش افزوده)

ارسال هدایا و نمونه‌های تجاری شما از تمام نقاط جهان به ایران

10% تخفیف(تا 30 کیلوگرم)

Image 1 Image 2
Image 3 Image 4

دریافت یا تحویل بسته، به صورت درب به درب

icon

ارسال یا دریافت بسته، در بازه‌ی زمانی 7 تا 10 روز کاری

icon

ارسال اسناد و مدارک و بسته‌های شما از تمام نقاط جهان به ایران و بالعکس به صورت درب به درب

برای برآورد هزینه‌ی ارسال، به وزن و ابعاد بسته‌ی خود نیاز دارید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره، شماره موبایل خود را وارد کنید.